Helena Sundell Mellbin

Helena Sundell Mellbin, BSc TCM Acupuncture (Hons), är utbildad vid University of Westminster, London, samt University of Hong Kong, SAR China. Hon har tidigare varit yrkesverksam i London och fortsätter nu sin verksamhet i Arvika.

Helena är uppvuxen i Arvika och flyttade efter studenten till Uppsala för att läsa juridik. Därefter följde några år i England, där hon läste engelska.

Under fem år levde Helena i Hong Kong, där hon först arbetade som klientrådgivare  i en hjälporganisation som gav migrationsarbetare i Hong Kong juridisk hjälp, innan intresset för Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) tog över.

Efter deltidsstudier på University of Hong Kong, arbetade hon en tid som assistent hos den framstående Dr Yuan Fang He. Vid återkomsten till Europa läste Helena sedan en 3-årig heltidsutbildning på University of Westminster i London, som ledde till en 1:st class honours BSc (hons) Traditional Chinese Medicine:Acupuncture.

Efter studierna arbetade Helena dels på den egna praktiken i London, dels som klinikassistent/ handledare på universitetskliniken på University of Westminster.

Foto: Linnea, Studio Nea - studionea.se • Arvika Akupunktur © 2009-2015 •