Hur går en behandling till?

Första besöket tar ca två timmar, då en akupunktör lägger ner mycket tid på att få en klar bild av klientens hälsotillstånd.

Man börjar oftast med att ställa frågor kring det/de problem man sökt för i första hand, för att senare gå över till frågor gällande patientens hälsa och välbefinnande i övrigt.

Vanligtvis tittar akupunktören på tungan och läser av pulsen vid handlederna. Om man har ont någonstans undersöker man det området.

Konsultationsdelen av en behandling tar ungefär 45-60 minuter vid första besöket och 20-30 minuter vid uppföljande behandling.

Själva behandlingen tar sedan 20-30 minuter. Oftast används akupunktur, vilket ges med engångsnålar av mycket god kvalitet. Andra metoder som kan ingå är koppning, moxa, värmelampa, massage (tui-na eller klassisk),öronakupunktur eller öronakupressur, beroende på vad akupunktören finner lämpligt i det individuella fallet.

Liten ordlista

Koppning: En behandlingsmetod som starkt stimulerar cirkulationen i det lokala området. Luften i en glasbehållare värms upp med en liten eldsflamma, varvid den  sätts på huden. Temperaturskillnaden mellan luften inuti och den utanför behållaren ger en lätt vakumeffekt. Koppning används tex för att få spända muskler att slappna av, men kan även användas på akupunkturpunkter i kombination med eller istället för nålar.

 

Moxa: En ört som man bränner. Moxa kan användas dels på en specifik punkt eller över ett större område för att värma eller stimulera cirkulationen av qi.

 

TKM pulsdiagnos: pulsen tas både på höger och vänster handled och utövaren använder tre fingrar på varje handled för att känna efter sex olika positioner och tre olika nivåer. Dessutom känner man efter en upplevd skillnad i kvalitet på pulsen.

 

Tui-na: Traditionell Kinesisk massage.

 

Värmelampa: används för att värma ett område.

 

Öronakupunktur: Ett system där områden på örat stimuleras med hjälp av nålar, semipermaneneta nålar eller kulor som klistras fast och som man pressar på. Används ofta som en förstärkare av kroppsakupunkturen och som ett sätt att förlänga effekterna mellan behandlingarna.

 

Foto: Linnea, Studio Nea - studionea.se • Arvika Akupunktur © 2009-2015 •