Vad är Klassisk Akupunktur?

Det som skiljer klassisk, eller kinesisk akupunktur, från det som brukar kallas medicinsk akupunktur och som är det som de flesta sjukgymnaster etc använder, är att diagnos och behandling utförs i enlighet med den rika tradition som växt fram i Kina under tusentals år.

Behandlingarna har utvecklats empiriskt genom årtusenden och en omfattande medicinsk teori har växt fram.

Det är inte av vikt att man tror på den bakomliggande teorin för att akupunkturen ska ha effekt. Följande text är endast ett försök att förklara hur en TKM akupunktör närmar sig en patients problem.

Traditionell kinesisk filosofi bygger på ett antagande att naturen inte är slumpmässigt sammansatt, utan att olika bakomliggande mönster kan identifieras.

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM)  använder sig av flera olika modeller för att kategorisera världen i ett försök att förstå den och mer specifikt, den mänskliga organismen. Som exempel kan nämnas teorierna om yin och yang, eller de fem elementen. Gemensamt för dem alla är att man utgår ifrån begreppet qi, som brukar översättas som livsenergi.  Enligt traditionell kinesisk medicin behöver en människas qi vara mer eller mindre i balans för att man ska ha god hälsa. Normalt leverne gör dock ofta att denna balans rubbas, tex pga stress, olämlig mat, otillräcklig vila eller ett stillasittande jobb.

Den hälsomodell man använder sig av inom Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) skiljer sig markant från den västerländska då den utvecklades under en tid då obduktioner och dissektioner var förbjudna i Kina. Teorierna bygger därför på observationer av den levande organismen och kanske är det därför man aldrig separerat kropp och själ på det sätt som hände inom modern medicin. Målet bakom en behandling med TKM är att behandla den underliggande obalansen, snarare än symptomen. Ofta medför detta att ens allmänna välbefinnande förbättras i takt med att problemet man sökt för behandlas.  

Ett sätt att förklara metodiken i TKM är att säga att man arbetar med mönsterigenkännade. Genom att undersöka patientens puls, tunga och allmänna framtoning samt ställa en mängd frågor om bla kroppsfunktioner och vanor, är det möjligt att identifiera vilket/vilka mönster av obalans en patient har. Man kan då med olika behandlingsmetoder manipulera energin och därmed återställa den naturliga balansen.  Man kan säga att Akupunktur kan fungera som en katalysator för att starta kroppens självläkande förmåga.

För att få en god hälsa på lång sikt, behöver man ibland lära sig att ta hand om sig själv lite bättre. Inom vår tradition anses det finnas flera olika kroppstyper som behöver olika förutsättningar för att må bra. Man uttalar sig sällan kategoriskt om att något är bra för alla, då det anses vara mycket individuellt vad som är nyttigt för en individ. En del människor behöver tex röra på sig lite mer än de gör, medan andra skulle må bättre om de trappade ner och valde en lugnare motionsform. Somliga mår bra av långkokta köttgrytor medan andra skulle må bättre av lättångade grönsaks-anrättningar. En del av den tjänst man får hos en utövare av kinesisk akupunktur består således av råd om vilka livsförändringar man ev behöver göra för att må bättre.

Foto: Linnea, Studio Nea - studionea.se • Arvika Akupunktur © 2009-2015 •